EN

RADA DORADCZA

Powołałyśmy Radę Doradczą, która składa się z osób reprezentujących wszystkie grupy artystyczne (grupy każdorazowo wybierają swojego reprezentanta lub reprezentantkę), dwóch wychowawczyń oraz kuratorki sądowej. Rada spotyka się co cztery miesiące. 

Rada Doradcza to ciało złożone z równouprawnionych głosów, które dają zespołowi projektu rzetelną informację zwrotną i ocenę realizowanych w ramach projektu działań oraz współdecyduje o planach w ramach Centrum.

Koordynatorki projektu oraz zewnętrzna ewaluatorka uczestniczą w dyskusjach Rady, co pozwala na stworzenie warunków równego dialogu i współpracy.

Facylitacja spotkań:

Agnieszka Bresler, Iwona Konecka