EN

Adres korespondencyjny

Wrocławskie Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan

KRS: 0000807198
REGON: 38458701600000
NIP: 8952210097

kontakt@kobietostan.pl

Struktura stowarzyszenia:

 

Prezeska: Agnieszka Bresler
agnieszka.bresler@kobietostan.pl

Wiceprezeska: Iwona Konecka
iwona.konecka@kobietostan.pl

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Magdalena Mróz
magdalena.mroz@kobietostan.pl

Członkini Komisji Rewizyjnej: Martyna Dębowska
martyna.debowska@kobietostan.pl

Członkinie Stowarzyszenia:
Agnieszka Bresler, Martyna Dębowska, Dorota Dobkowska, Iwona Konecka, Agnieszka Krzaczkowska, Magdalena Mróz, Joanna Nyga, Anna Skubik-Sigala

Współpraca:
Urszula Andrudszko, Jakub Drzastwa, Weronika Fibich, Paulina Galanciak-Ilczyszyn, Dawid Ilczyszyn, Joanna Lewicka, Wojciech Maniewski

Partnerzy:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis, Fundacja Centrum Praw Kobiet. Oddział we Wrocławiu, Fundusz Feministyczny, Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, MiserArt – strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia, Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy, Wrocławska Rada Kobiet, Wrocławskie Centrum Wspierania organizacji pozarządowych Sektor 3, Zakład Karny w Krzywańcu