EN

AllHandsOnStage
– teatr jako narzędzie profesjonalizacji osób osadzonych

All HandsOnStage (AHOS) jest międzynarodowym projektem sześciu organizacji europejskich związanych z teatrem więziennym. Naszym celem jest opracowanie innowacyjnego programu szkoleniowo-stażowego, umożliwiającego osadzonym zdobywanie umiejętności aktorskich, oświetleniowych, nagłośnieniowych, charakteryzatorskich i obsługi multimediów w teatrze. Będziemy organizować warsztaty, szkolenia i staże zawodowe oraz pomagać w znalezieniu zatrudnienia w zdobytych profesjach. Jednym z efektów naszej międzynarodowej współpracy będzie innowacyjny podręcznik dobrych praktyk i pracy teatralnej w więzieniach.

Projekt skierowany jest głównie do osadzonych oraz artystów, trenerów i osób zajmujących się edukacją teatralną i działaniami społecznymi. Ważne miejsce w projekcie zajmą widzki i widzowie teatralni oraz potencjalni pracodawcy, pracownicy instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Chcemy nieustannie udowadniać, że sztuka jest doskonałym narzędziem trwałej reintegracji osób osadzonych ze społeczeństwem.

Tematem artystycznym projektu jest Utopia. To hasło-inspiracja dla stworzenia spektakli teatralnych we wszystkich pięciu krajach partnerskich. Chcemy, by premiery, które od początku do końca będą tworzone przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności, pozwoliły publiczności na ujrzenie na scenie aktora, technika, reżysera czy scenarzysty, a nie tylko osoby skazanej. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale już teraz zapraszamy Was w 2025 roku na naszą premierę i konferencję podsumowującą projekt.

Oczekujemy, że w dłuższej perspektywie nasz wieloetapowy projekt doprowadzi do podniesienia kompetencji zawodowych osadzonych i kadry oraz przyczyni się do regularnego powstawania programów wsparcia dla osób osadzonych. Żywimy szczerą nadzieję, że AHOS wesprze długotrwały związek między Wami-publicznością a przestrzenią zakładu karnego oraz pomoże przezwyciężyć przeszkody w nawiązywaniu kontaktów z więzieniami. Projekt pozwoli nam rozwinąć skrzydła i zrealizować naszą wizję stania się polskim liderem w obszarze teatru w środowiskach wykluczonych, pracującego na styku resocjalizacji i sztuki. 

 

________________________

Projekt AllHandsOnStage – teatr jako narzędzie profesjonalizacji osób osadzonych sfinansowano ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 
 

PARTNERZY:

Projekt współtworzymy wspólnie z partnerami:

  • Teadro dei Venti (Włochy)
  • aufBruch – Berlin (Niemcy)
  • CRI – Institut za performativne umetnosti i socijalni rad  (Serbia)
  • Sommerblut Kulturfestival e.V.  (Niemcy)
  • Fabrica Athens – Athens (Grecja)

PROWADZĄCE: 

Koordynacja projektu i prowadzenie programów: Agnieszka Bresler, Iwona Konecka

Wsparcie koordynacji: Joanna Kondak