EN

Rozwój usług społecznych i pozostałej działalności Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan

Misją naszego Stowarzyszenia jest docieranie do miejsc społecznego wykluczenia, działanie na rzecz społecznej inkluzji i równouprawnienia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć czy status społeczny przy wykorzystaniu różnych narzędzi sztuki, w szczególności teatru. Robimy to m.in. poprzez produkcje spektakli, organizację wydarzeń kulturalnych (pokazów spektakli, festiwali, paneli dyskusyjnych), warsztatów i kursów zawodowych czy półkolonii artystycznych. Głównymi obszarami działalności stowarzyszenia są zakłady karne oraz poprawcze.

W większości działamy tam, gdzie nie docierają instytucje kulturalne i artystyczne. Dlatego budowanie zaplecza technicznego i zakup środka transportu jest dla nas bardzo ważnym krokiem na drodze do niezależności i zwiększania zasięgu naszych działań. 

Dzięki projektowi „Rozwój usług społecznych i pozostałej działalności Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan”, który realizujemy w latach 2023-2024  jest to dziś możliwe.

W ramach projektu rozwijamy promocję naszych działań, kupujemy zestaw nagłośnieniowy, projektor multimedialny, przenośny system podwieszania świateł i samochód, który wreszcie pomieści nas, a także nagłośnienie, oświetlenie i scenografie do spektakli. Szkolimy się też z obsługi nagłośnienia spektakli.

Projekt finansowany w ramach programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.