EN

CENTRUM SZTUKI OSADZONYCH

C

entrum Sztuki Osadzonych jest pierwszym ogólnopolskim ośrodkiem wymiany doświadczeń i rozwoju metod z zakresu resocjalizacji przez sztukę współtworzonym przez osoby osadzone.

Jego nazwa ma podkreślać fakt, że jest to nie tylko ośrodek artystyczny, w ramach którego osoby osadzone wyrażają się przez sztukę, lecz także współdecydują o jego kształcie. Uczestnicy projektu stają się więc współgospodarzami tego miejsca, obradując wspólnie z organizatorami w ramach Rady Doradczej, czy podejmując pracę w charakterze porządkowych, technicznych, recenzentów, obsługi widza itd.

Sposobami walki z defaworyzacją i wykluczeniem społecznym są narzędzia z zakresu różnych dziedzin sztuki, zwłaszcza metod teatru skupionego na procesie, w którym każda osoba staje się samodzielnym twórcą.

Misją Centrum jest przywracanie osobom osadzonym poczucia sprawczości poprzez realizację programu obejmującego m.in. szkolenia zawodowe i zatrudnienie osadzonych, Radę Doradczą, programy z różnych dziedzin sztuki, kurs dla wychowawców z całej Polski czy Festiwal Sztuki Osadzonych.

Opracowane przez Stowarzyszenie wielotorowe programy nie tylko aktywizują osadzonych oraz wspomagają ich w procesie readaptacji społecznej, lecz także zapewniają wysoki poziom kształcenia dla wychowawców ds. kulturalno-oświatowych. Przede wszystkim zaś umożliwiają wymianę dobrych praktyk na poziomie ogólnopolskim. Projekt Centrum realizowany jest w latach 2022–2023 przez Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan w ramach porozumienia Stowarzyszenia i Zakładu Karnego. 

W projekcie wzięło już udział łącznie ponad 200 osób osadzonych. Efekty ich pracy będziecie mogli zobaczyć na Festiwalu Sztuki Osadzonych, który odbędzie się w Krzywańcu w dniach 28-29 października.

Obecnie odbywają się:

 

Partnerami projektu są:

  • Zakład Karny w Krzywańcu
  • Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis
  • Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Krótki film o współpracy Kolektywu Kobietostan z Zakładem Karnym w Krzywańcu:

Reportaż Urszuli Andruszko z rozmów z uczestni(cz)kami i projektu:

Dzielimy się z Wami wspomnieniem z Próby Otwartej Centrum Sztuki Osadzonych – poczułyśmy wtedy, w te kilka godzin 10 grudnia, że wokół Centrum powstała wspólnota, która wspiera się w trudach, współpracuje, w której nie ma wzajemnej zazdrości, w której wszyscy trzymamy za siebie kciuki i pracujemy na coś większego niż my sami.
 
Podczas wydarzenia 21 osób zadebiutowało na deskach sceny.
 
Żeńska grupa teatralna zaprezentowała pokaz pt. „Po drugiej stronie snu” według scenariusza i w reżyserii Agnieszki Bresler. Był to fragment spektaklu, nad którym pracujemy, a który łączy dwie inspiracje literackie – dramat „Sprawa Gorgonowej” i powieść „Alicja po drugiej stronie lustra”.
 
Męska grupa teatralna wykonała czytanie performatywne autorskiego scenariusza, który na podstawie tekstów chłopaków stworzyła Iwona Konecka. Materiałem do pracy są postaci królewskie zarówno z tekstów kultury, jak i z historii powszechnej. 
 
Zespół muzyczny zaprezentował dwa swoje autorskie utwory: „Jestem kim jestem” i „Kolory” oraz kilka coverów.
Chór w swoim koncercie połączył hiszpańską pieśń więzienną z utworem „Wojna” (tekst: Agnieszka Bresler w oparciu o teksty uczestniczek, muzyka: Iwona Konecka).  

Tych z Was, których nie było z nami i tych, którzy chcą powspominać zapraszamy do oglądania galerii zdjęć z wydarzenia autorstwa Justyny Żądło.

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.