EN

KOBIETOSTAN / OFELIE

Interdyscyplinarny projekt Kobietostan/Ofelie wyrósł z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych i ich głosów, promując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną. W pierwszej połowie 2019 roku przeprowadzony został blok spotkań warsztatowych z pogranicza teatru, plastyki, fotografii, filmu i literatury skierowany do kobiet osadzonych na oddziale żeńskim Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu. Równolegle do pracy warsztatowej powstawał film dokumentujący ten proces autorstwa Miry Boczniowicz oraz dokumentacja zdjęciowa autorstwa Pauliny Anny Galanciak. 

Prowadzące projekt artystki – reżyserka Agnieszka Bresler i aktorka Anna Skubik – kontynuowały pracę w drugiej połowie roku w Centrum Praw Kobiet, rozwijając wątki i inspiracje z pierwszego półrocza. Uczestniczki projektu przez dwa miesiące spotykały się w międzypokoleniowym kobiecym gronie, by wspólnie odkrywać swoje głosy, talenty i pomysły oraz by mierzyć się z postacią Ofelii. Analizując i przyglądając się pozornej słabości szekspirowskiej Ofelii, tropiły równocześnie przyczyny własnych słabości i poszukiwały sposobów, by przekuć je w siłę. Odnajdując siłę Ofelii, odnajdywały własną. Posiłkując się Szekspirem oraz współczesnymi interpretacjami jego dramatu, zwłaszcza rewolucyjną Ofelią argentyńskiej badaczki szekspirowskich postaci Lucii Sander, przepisywały tę znaną wszystkim historię na nowo. Poszukiwały w sobie Ofelii silnej, jej głosu, słów, obrazu i ekspresji. Towarzyszyły im Mira Boczniowicz i Paulina Anna Galanciak, których filmowe i fotograficzne portrety Ofelii stanowiły część podsumowującego projekt warsztatowego pokazu performatywnego.

W zaprezentowanym w IP Studio 8 grudnia 2019 roku pokazie uczestniczki czytały dla zgromadzonej publiczności listy do Ofelii i w częściowo improwizowanej strukturze demonstrowały swoją nowo odnalezioną siłę. Większość z nich stała na scenie pierwszy raz w życiu. W atmosferze kobiecego wsparcia i siostrzeństwa odnalazły w sobie nie tylko sceniczną odwagę i wiarę we własne możliwości ale też – wspólnotę, która pozwoliła im spojrzeć na własną płeć z zupełnie nowej perspektywy. Praca z tą grupą warsztatową znalazła swoją kontynuację w latach 2020-2021 w realizacji produkcji teatralnej pt. OFELIE.

Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław

REALIZATORZY:

Stowarzyszenie Kultura Oświata Teatr i Kolektyw Kobietostan we współpracy z Zakładem Karnym Nr 1 we Wrocławiu i Fundacją Centrum Praw Kobiet

PROWADZĄCE: 

Agnieszka Bresler, Anna Skubik

Filmy: Mira Boczniowicz
Portrety: Paulina Anna Galanciak