Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan

Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan .

“Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan powstało w 2019 roku we Wrocławiu. Misją Stowarzyszenia jest docieranie do miejsc społecznego wykluczenia, działanie na rzecz społecznej inkluzji i równouprawnienia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć czy status społeczny przy wykorzystaniu różnych narzędzi sztuki, w szczególności teatru.”