EN

Misją Stowarzyszenia jest docieranie do miejsc społecznego wykluczenia, działanie na rzecz społecznej inkluzji i równouprawnienia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć czy status społeczny przy wykorzystaniu różnych narzędzi sztuki, w szczególności teatru.

ZESPÓŁ

Kobietostan na co dzień tworzą artystki teatralne i działaczki społeczne: Agnieszka Bresler i Iwona Konecka oraz współpracujące z nimi Joanna Kondak (koordynacja) i Paulina Tomczyk (promocja).

Inicjatorką działań Kolektywu i prezeską Stowarzyszenia jest Agnieszka Bresler, laureatka nagrody 30 Kreatywnych Wrocławia, aktorka, reżyserka teatralna i działaczka społeczna.

Wiceprezeską organizacji jest Iwona Konecka, artystka interdyscyplinarna, edukatorka i aktywistka.

Agnieszka Bresler
Iwona Konecka
Joanna Kondak

Ściśle współpracują z nami również:

Magdalena Mróz
Martyna Dębowska
Anna Skubik-Sigala
Urszula Andruszko

oraz Adam Bąkowski, Weronika Fibich, Wojciech Maniewski i Zuzanna Wasilewska.

HISTORIA

Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan powstało w 2019 roku we Wrocławiu. Jako grupa nieformalna Kolektyw przeprowadził dwie edycje projektu Kobietostan, zakładającego bezpośrednią pracę i artystyczny dialog z kobietami zamieszkującymi zakłady karne, schroniska dla bezdomnych kobiet czy domy samopomocy: wersję pilotażową w 2016 roku w ramach 4. edycji konkursu na realizację rezydencji artystycznej A-i-R Wro oraz półroczną edycję projektu, zrealizowaną w roku 2017 pod egidą Fundacji Jubilo. Rozmowy i działania z uczestniczkami obu edycji projektu stanowiły punkt wyjścia do napisania scenariusza spektaklu-manifestu Kobietostan. Chór na jedną aktorkę, którego premiera w reżyserii Joanny Lewickiej odbyła się 8 marca 2018 roku. Był to moment zawiązania Kolektywu Kobietostan, połączonego wspólną misją realizacji inicjatyw i działań nastawionych na przywracanie głosu kobietom wykluczonym.

WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADEM KARNYM W KRZYWAŃCU

Jednym z miejsc realizacji projektu Kobietostan był położony pod Zieloną Górą Zakład Karny w Krzywańcu, który szybko stał się jednym z głównych miejsc dalszej działalności Kolektywu i realizacji licznych projektów teatralnych. Były to m.in. prezentowane szeroko poza więzieniem i nagradzane na festiwalach produkcje teatralne z udziałem kobiet osadzonych Maria K. oraz Wiera Gra w reżyserii Agnieszki Bresler, dwie edycje programu Lato w teatrze dla kobiet odsiadujących wyroki oraz ich dzieci (w formie dwutygodniowego obozu teatralnego) czy też program warsztatów teatralno-literackich dla mężczyzn osadzonych Wielogłos o płci (brzydkiej). Od 2022 roku Stowarzyszenie prowadzi na terenie Zakładu pierwsze w Polsce Centrum Sztuki Osadzonych finansowane w latach 2022-2023 z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

WROCŁAW

Obok wielotorowej współpracy z Zakładem Karnym w Krzywańcu Stowarzyszenie jest również aktywne na terenie Wrocławia. Od 2019 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Kultura Oświata Teatr prowadzi projekt Kobietostan/Ofelie na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu oraz we wrocławskim oddziale Centrum Praw Kobiet. Pomysł na realizację spektaklu OFELIE, będącego jego kontynuacją, zwyciężył w 2020 roku w konkursie na produkcję SzekspirOFF Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, gdzie w sierpniu 2021 roku miała miejsce jego premiera. Jury konkursu SzekspirOFF przyznało spektaklowi pozaregulaminową Nagrodę Specjalną „za poruszający spektakl wpisujący historię Ofelii w losy współczesnych kobiet polskich, (…) pracę zespołową oraz oryginalność kostiumów”.

TEATR

Spektakle Kolektywu były wielokrotnie nagradzane także na innych przeglądach i konkursach, m.in. wygraną dla Marii K. na V Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu w kwietniu 2018 czy rok później dla Wiery Gra na 28. Ogólnopolskim i 16. Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie.
W lutym 2019 Agnieszka Bresler była nominowana do nagrody WARTO wrocławskiej Gazety Wyborczej za realizację spektakli Kobietostan. Chór na jedną aktorkę oraz Maria K.