EN

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA

Po drugiej stronie lustra było projektem teatralnym Kolektywu Kobietostan i Fundacji TIFF Collective skierowanym do dzieci kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu pod Zieloną Górą oraz dzieci zatrudnionych na terenie zakładu wychowawców. W ramach Lata w teatrze w lipcu 2019 roku, na terenie przywięziennego kompleksu hotelowego, dzieci wzięły udział w dwutygodniowym programie warsztatów teatralnych, muzycznych i plastycznych zakończonych spektaklem. W procesie jego budowania towarzyszyły im matki – zarówno te osadzone, jak i te zatrudnione w zakładzie – pomagając w szyciu kostiumów, przygotowywaniu scenografii czy budowaniu scen. 

Ostatniego dnia projektu 24-osobowy zespół warsztatowy wszedł na teren więzienia, by przekształcić surową i nieprzyjazną salę widzeń w przestrzeń teatralną, fantastyczny świat szachów, magicznych postaci i alternatywnej rzeczywistości, podążając za opowieściami z książki Alicja po drugiej stronie lustra Lewisa Carrolla. Historia Alicji, przepisana na nowo dziecięcą ręką, wypełniona autorskimi piosenkami, wierszami i pomysłami, przemieniła się w opowieść o sile odwagi i wyobraźni, o odbudowie zerwanych więzi i relacji. W finałowym pokazie udział wzięli inni osadzeni, pracownicy administracji więziennej, kuratorzy, rodziny dzieci uczestniczących w projekcie oraz przedstawiciele lokalnych władz i mediów. Spektakl wypełnił przestrzeń więzienia: jego poszczególne sceny rozgrywały się przed bramą główną, na dziedzińcach, korytarzach i spacerniaku, by wreszcie doprowadzić publiczność do przemienionej w teatralną scenę sali widzeń. Teatr stał się na czas pokazu narzędziem pozwalającym „odczarować” okrutną przestrzeń więzienia, przeobrazić ją w miejsce niesamowite, niezwykłe, wypełnić je dziecięcą radością, wyobraźnią i energią.

 

Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu programu Lato w teatrze, prowadzonego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

REALIZATORZY:

Fundacja TIFF Collective i Kolektyw Kobietostan we współpracy z Zakładem Karnym w Krzywańcu

PROWADZĄCY: 

Agnieszka Bresler, Jakub Drzastwa, Iwona Konecka, Magdalena Mróz

Zdjęcia i filmy: Paulina Anna Galanciak
Współpraca i wsparcie techniczne: Dawid Ilczyszyn, Joanna Nyga, Aleks Sobkowiak
Opieka i koordynacja ze strony Zakładu Karnego: kpt. Ewa Igiel