EN

TEATR, KTÓRY BURZY MURY

warsztaty

Zajmujesz się teatrem i interesuje Cię praca w środowiskach wykluczenia społecznego? Chciałbyś/chciałabyś poznać specyfikę pracy teatralnej 𝘄 𝘄𝗮𝗿𝘂𝗻𝗸𝗮𝗰𝗵 𝗽𝗲𝗻𝗶𝘁𝗲𝗻𝗰𝗷𝗮𝗿𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗹𝘂𝗯 𝗽𝗼𝗽𝗿𝗮𝘄𝗰𝘇𝘆𝗰𝗵 i zdobyć praktyczne narzędzia do jej prowadzenia? A może masz pomysł na realizację 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘂 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗮𝗹𝗻𝗲𝗴𝗼 𝘄 𝘄𝗶𝗲̨𝘇𝗶𝗲𝗻𝗶𝘂, brakuje Ci tylko miejsca i kontaktów?
Jeśli w odpowiedzi padło choć jedno „tak”, to nasze warsztaty skierowane są właśnie do Ciebie. Zapoznamy Cię na nich z naszym modelem pracy Centrum Sztuki Osadzonych, pierwszego w Polsce ośrodka sztuki w więzieniu. Przekażemy 𝗱𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗮𝗸𝘁𝘆𝗸𝗶, 𝗿𝗲𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝗰𝗷𝗲 𝗶 𝗸𝗼𝗻𝗸𝗿𝗲𝘁𝗻𝗲 𝗻𝗮𝗿𝘇𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗼 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗷𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗮𝗰𝘆 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗮𝗹𝗻𝗲𝗷 na terenie zakładu karnego czy poprawczego. Odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania, a potem – jeśli będziesz zainteresowany/a pomożemy nawiązać kontakt z wybranym więzieniem i rozpocząć współpracę!
Nasze warsztaty kierujemy do wszystkich 𝗮𝗿𝘁𝘆𝘀𝘁𝗼́𝘄 𝗶 𝗮𝗿𝘁𝘆𝘀𝘁𝗲𝗸 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗮𝗹𝗻𝘆𝗰𝗵, 𝗽𝗲𝗱𝗮𝗴𝗼𝗴𝗼́𝘄 𝗶 𝗽𝗲𝗱𝗮𝗴𝗼𝘇̇𝗲𝗸 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝘂, 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝘀𝘁𝗮𝘄𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹𝗶 𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱𝘀𝘁𝗮𝘄𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹𝗲𝗸 𝗶𝗻𝘀𝘁𝘆𝘁𝘂𝗰𝗷𝗶 𝗸𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝘆 𝘇 𝗗𝗼𝗹𝗻𝗲𝗴𝗼 𝗦́𝗹𝗮̨𝘀𝗸𝗮, zainteresowanych pracą w środowiskach penitencjarnych.
Udział w warsztatach jest 𝗯𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝘆, wymagamy jedynie uczestnictwa w pełnym programie warsztatów. Zapraszamy w dniach 19 – 21 kwietnia 2024 do wrocławskiego Centrum na Przedmieściu!Oczekujemy, że w dłuższej perspektywie nasz wieloetapowy projekt doprowadzi do podniesienia kompetencji ________________________________

Harmonogram pracy
________________________________
Piątek 19 kwietnia
18.00 – 20.00
Prezentacja Centrum Sztuki Osadzonych oraz sesja pytań i odpowiedzi
Wydarzenie otwarte
Sobota 20 kwietnia
10.00 – 17.00 (z godzinną przerwą obiadową)
Zajęcia praktyczne – dzień 1
Wydarzenie zamknięte – obowiązują zapisy
Niedziela 21 kwietnia
10.00 – 17.00 (z godzinną przerwą obiadową)
Zajęcia praktyczne – dzień 2
Wydarzenie zamknięte – obowiązują zapisy
________________________________
Zapisy i więcej informacji
________________________________
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Kontakt: kontakt@kobietostan.pl
Prowadzimy zapisy do 15 kwietnia lub 𝗱𝗼 𝘄𝘆𝗰𝘇𝗲𝗿𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝘂 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰 𝟭𝟰 𝗼𝘀𝗼́𝗯 – przy czym w pierwszej kolejności zapisujemy po jednym przedstawicielu/ce danego teatru czy instytucji kultury, dopiero w przypadku wolnych miejsc na tydzień przed rozpoczęciem warsztatów, dopisujemy dodatkowe osoby z tej samej instytucji czy teatru.

Wyjątek stanowi prezentacja Centrum Sztuki Osadzonych w dniu 19 kwietnia – na to wydarzenie zapraszamy wszystkich chętnych. 𝗭𝗮𝗹𝗲𝘇̇𝘆 𝗻𝗮𝗺 𝗻𝗮 𝘁𝘆𝗺, 𝗯𝘆 𝗱𝗼𝘁𝗿𝘇𝗲𝗰́ 𝗱𝗼 𝗷𝗮𝗸 𝗻𝗮𝗷𝘄𝗶𝗲̨𝗸𝘀𝘇𝗲𝗷 𝗶𝗹𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗴𝗿𝘂𝗽, 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗶, 𝗶𝗻𝘀𝘁𝘆𝘁𝘂𝗰𝗷𝗶 𝘇 𝗿𝗼́𝘇̇𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰 𝗗𝗼𝗹𝗻𝗲𝗴𝗼 𝗦́𝗹𝗮̨𝘀𝗸𝗮!

𝗪𝗮𝗿𝘀𝘇𝘁𝗮𝘁𝘆 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘂𝗷𝗲𝗺𝘆 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘂 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗺 𝗦𝘇𝘁𝘂𝗸𝗶 𝗢𝘀𝗮𝗱𝘇𝗼𝗻𝘆𝗰𝗵 – 𝗺𝗼𝗰𝗻𝗶𝗲𝗷𝘀𝘇𝘆𝗺 𝗴ł𝗼𝘀𝗲𝗺 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗮𝗻𝘆𝗺 𝘇𝗲 𝘀́𝗿𝗼𝗱𝗸𝗼́𝘄 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂 𝗔𝗸𝘁𝘆𝘄𝗻𝗶 𝗢𝗯𝘆𝘄𝗮𝘁𝗲𝗹𝗲 – 𝗙𝘂𝗻𝗱𝘂𝘀𝘇 𝗞𝗿𝗮𝗷𝗼𝘄𝘆.

O PROWADZĄCYCH
Jesteśmy 𝘄𝗿𝗼𝗰ł𝗮𝘄𝘀𝗸𝗮̨ 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮̨ 𝗿𝗼́𝘄𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶𝗼𝘄𝗮̨ z wieloletnim doświadczeniem pracy w obszarach zagrożonych wykluczeniem. Naszą misją jest docieranie do miejsc społecznego wykluczenia, działanie na rzecz społecznej inkluzji i równouprawnienia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć czy status społeczny przy wykorzystaniu różnych narzędzi sztuki, w szczególności teatru. Naszymi działaniami przywracamy godność, odkrywamy potencjał, odbudowujemy rodzinne więzi, rozwijamy empatię.

Od lat wypracowujemy i wdrażamy ogólnopolski, innowacyjny model pracy twórczej z osobami doświadczającymi wykluczenia, w tym z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności. Jesteśmy inicjatorkami pierwszego w Polsce ośrodka wymiany doświadczeń i rozwoju metod z zakresu resocjalizacji przez sztukę – Centrum Sztuki Osadzonych przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu.
Prezeska naszego Stowarzyszenia, Agnieszka Bresler, posiada wieloletnie, pionierskie doświadczenie pracy artystycznej w zakładach karnych. W latach 2014 – 2019 współprowadziła projekt „Odkluczanie” w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Od 2018 współpracuje z Zakładem Karnym w Krzywańcu, gdzie zrealizowała dziesiątki warsztatów, projektów i produkcji teatralnych. Od 2023 roku jest członkinią Dolnośląskiej Rady ds. Readaptacji Społecznej i Pomocy Skazanym.
Iwona Konecka, wiceprezeska Stowarzyszenia, od ponad piętnastu lat zajmuje się sztuką zaangażowaną społecznie. Jest też badaczką kultury i trenerką osób dorosłych. Współtworzyła i prowadziła dwie edycje kursu “Teatr – sztuka społeczna” przygotowującego artystów do pracy w środowiskach wykluczenia społecznego. Teatr w więzieniach tworzy od 2019 roku.
W latach 2022 – 2023 Agnieszka i Iwona wspólnie stworzyły i prowadziły Centrum Sztuki Osadzonych przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Za projekt ten nagrodzone zostały w 2023 Nagrodą im. Haliny Machulskiej przyznawaną przez Teatr Ochoty w Warszawie.
Obecnie Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan jest partnerem w All Hands On Stage – teatr jako narzędzie profesjonalizacji osób osadzonych, 3-letnim innowacyjnym międzynarodowym projekcie sześciu organizacji europejskich związanych z teatrem więziennym.

O PROGRAMIE WARSZTATÓW

Na swojej drodze zawodowej często spotykamy się z pytaniami nie tylko o sens naszej pracy w więzieniach, ale też o metody, strategie, możliwości. Wierzymy, że w miejscu społecznej izolacji, pozbawionym szerokich perspektyw rozwoju potencjału, sprawczości czy kreatywności, teatr może dosłownie zdziałać cuda. Codziennie przekonujemy się w naszej pracy, że działanie na potencjałach a nie deficytach osób osadzonych przynosi efekty – tak resocjalizacyjne jak artystyczne. Spotykamy w więzieniach osoby niezwykle zaangażowane, świadome popełnionych błędów, łaknące samorozwoju i nowych perspektyw. Osoby utalentowane, otwarte, zmotywowane. Teatr jest odpowiedzią na ich potrzeby. Pracujemy w więzieniach, bo wierzymy, że naszą wspólną społeczną odpowiedzialnością jest to, by ci ludzie powrócili współtworzyć nasze społeczeństwo lepsi, bogatsi, bardziej świadomi. Chcemy zarazić naszą ideą również Ciebie.

W ramach warsztatów opowiemy o procesie budowania zaufania zarówno jednostki penitencjarnej, jak i grupy warsztatowej. Podzielimy się konkretnymi narzędziami pracy teatralnej opartej na zespołowości i partycypacji. Zdradzimy patenty na uwspólnotowienie procesów – konstruowania scenariusza, sceny, spektaklu. Zaproponujemy metody pracy z głosem, ciałem i słowem. Podzielimy się dobrymi praktykami, ale też trudnościami i wypracowanymi rozwiązaniami. Podpowiemy, jak stworzyć kontrakt z grupą, zdradzimy, jak wzmocnić głos, pokażemy, jak napisać pierwszy tekst. Odpowiemy na wszystkie pytania.
Po zakończeniu warsztatów chętnych uczestników i uczestniczki wspomożemy w nawiązaniu kontaktu i rozpoczęciu współpracy z wybranym zakładem karnym (bo same wiemy, jak trudne bywa sforsowanie tych pierwszych drzwi).