Wielogłos o płci (brzydkiej) .

Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan we współpracy z Zakładem Karnym w Krzywańcu

Agnieszka Bresler i Martyna Dębowska

Wielogłos o płci (brzydkiej) realizowany był w 2020 roku przez Agnieszkę Bresler we współpracy z dramaturżką Martyną Dębowską w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Wrocławia. Artystki podjęły pracę na oddziale męskim niejako w odpowiedzi na lustrzany projekt Kobietostan, prowadząc warsztaty i rozmowy podejmujące tematykę siły i znaczenia (męskiego) głosu, stereotypów płciowych i tego jak wpłynęły one na życie uczestników projektu.

„Praca przy projekcie Kobietostan uświadomiła nam potrzebę i znaczenie feministycznego przesłania nie tylko dla kobiet, ale właśnie dla mężczyzn, zwłaszcza tych społecznie wykluczonych, zamieszkujących domy męskiego odizolowania, pozbawionych kontaktu z kobietami, nierzadko sprawców przemocy wobec kobiet. Próba podjęcia dialogu z „drugą stroną barykady”, rozmowa o społecznym programowaniu poprzez płeć, o krzywdzących skutkach wychowywania chłopców do roli silnych, twardych i nieugiętych macho, zwłaszcza w miejscach gdzie wrażliwość i empatia są towarem deficytowym, wydały nam się równie ważne jak wzmacnianie kobiet. Podjęłyśmy swoistą próbę dekonstrukcji i redefinicji współczesnego pojęcia męskości, a z drugiej strony pracy z pojęciami niemęskości, nieheteronormatywnymi konstruktami płci i przypisywanych im ról.”

W rezultacie spotkań z osadzonymi mężczyznami powstały dwa teksty literackie: tekst słuchowiska zatytułowanego Wielogłos o płci (brzydkiej), które artystki planują nagrać w 2021 roku z uczestnikami projektu i zaprezentować w więzieniu za pomocą ogólnodostępnego radiowęzła oraz tekst dramatyczny pod roboczym tytułem Chłopcy, Piździelce, Nieludzie, którego czytanie performatywne zrealizowane zostało w marcu 2021 w formie nagrania filmowego. Na jego podstawie powstanie spektakl teatralny.

Projekt zrealizowano dzięki stypendium artystycznemu Prezydenta Wrocławia przyznanemu Agnieszce Bresler w 2020 roku.