EN

WIELOGŁOS O PŁCI (BRZYDKIEJ)

Wielogłos  o płci (brzydkiej) realizowany był w 2020 roku przez Agnieszkę Bresler we współpracy z dramaturżką Martyną Dębowską w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Wrocławia. Artystki podjęły pracę na oddziale męskim niejako w odpowiedzi na lustrzany projekt Kobietostan, prowadząc warsztaty i rozmowy podejmujące tematykę siły i znaczenia (męskiego) głosu, stereotypów płciowych i tego jak wpłynęły one na życie uczestników projektu. 

„Praca przy projekcie Kobietostan uświadomiła nam potrzebę i znaczenie feministycznego przesłania nie tylko dla kobiet, ale właśnie dla mężczyzn, zwłaszcza tych społecznie wykluczonych, zamieszkujących domy męskiego odizolowania, pozbawionych kontaktu z kobietami, nierzadko sprawców przemocy wobec kobiet. Próba podjęcia dialogu z „drugą stroną barykady”, rozmowa o społecznym programowaniu poprzez płeć, o krzywdzących skutkach wychowywania chłopców do roli silnych, twardych i nieugiętych macho, zwłaszcza w miejscach gdzie wrażliwość i empatia są towarem deficytowym, wydały nam się równie ważne jak wzmacnianie kobiet. Podjęłyśmy swoistą próbę dekonstrukcji i redefinicji współczesnego pojęcia męskości, a z drugiej strony pracy z pojęciami niemęskości, nieheteronormatywnymi konstruktami płci i przypisywanych im ról.

W rezultacie spotkań z osadzonymi mężczyznami powstały dwa teksty literackie: tekst słuchowiska zatytułowanego Wielogłos o płci (brzydkiej) zrealizowany w lipcu 2021 r. i zaprezentowany wielokrotnie w więzieniu za pomocą ogólnodostępnego radiowęzła oraz tekst dramatyczny pod roboczym tytułem Chłopcy, Piździelce, Nieludzie, którego czytanie performatywne zrealizowane zostało w marcu 2021 w formie nagrania filmowego. Projekt znalazł swoją kontynuację w realizacji produkcji teatralnej pt. Chłopaki. Prawo głosu zrealizowanego w ramach konkursu „Off Premiery”. Spektakl miał swoją premierę 13 listopada 2021 r. w Teatrze Ósmego Dnia. 

Projekt zrealizowano dzięki stypendium artystycznemu Prezydenta Wrocławia przyznanemu Agnieszce Bresler w 2020 roku.

I nagroda w kategorii TEATR NA CD na 31. Ogólnopolskim i 18. Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie

Wielogłos o płci (brzydkiej) to przedsięwzięcie będące autoanalizą męskości: kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jacy powinnyśmy być my mężczyźni we współczesnym świecie – rozważają aktorzy, nie zapominając o rzeczywistości więziennej, w jakiej się znaleźli. W rezultacie powstało interesujące dzieło, w którym uczestnicy słuchowiska odsłaniają swoją wrażliwość, osiągając poprzez współbrzmienie charakterystyczną dla wielogłosu harmonię”
Justyna Czernicka, jurorka Przeglądu

 

REALIZATORZY:

Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan we współpracy z Zakładem Karnym w Krzywańcu

PROWADZĄCE: 

Agnieszka Bresler i Martyna Dębowska

Tekst i reżyseria: Agnieszka Bresler

Dźwięk i montaż: Iwona Konecka