EN

ZAKŁAD KARNY W KRZYWAŃCU

Zakład Karny w Krzywańcu jest naszym podstawowym Partnerem w projekcie, to na jego terenie i we współpracy z dyrekcją Zakładu oraz kadrą penitencjarną powstaje Centrum Sztuki Osadzonych. Zakład remontuje i wkrótce udostępni budynek na potrzeby działalności Centrum i będzie współpracuje ze Stowarzyszeniem w zakresie merytorycznym, logistycznym oraz promocyjnym.


W Krzywańcu karę pozbawienia wolności odbywają kobiety zakwalifikowane do wszystkich rodzajów zakładów karnych oraz mężczyźni zakwalifikowani do zakładu karnego typu zamkniętego lub typu półotwartego dla recydywistów.

Pojemność jednostki to blisko 900 miejsc, w tym 32 w Domu Matki i Dziecka.

Jednostka współpracuje z różnymi organizacjami, których celem jest przygotowanie do readaptacji społecznej osób skazanych – również w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych – w tym od lipca 2017 roku z Kolektywem Kobietostan.

Nasza współpraca jest możliwa, gdyż Zakład od lat stawia na odważne rozwiązania i oddziaływania resocjalizacyjne poprzez sztukę. Od 2006 roku na terenie Zakładu realizowany jest autorski program resocjalizacji skierowany do skazanych rodziców oraz ich dzieci „Leśna Kolonia”, jedyna tego rodzaju inicjatywa w Polsce. Od 2009 roku prowadzony jest program malarski „Okno na świat” skierowany do mężczyzn odbywających kary dożywotniego pozbawienia wolności lub kary długoterminowe, w ramach którego organizowana jest doroczna ekspozycja prac malarskich. Regularnie wydawany jest kwartalnik „Przystanek Krzywaniec” – redagowany przez osoby osadzone – który obok porad prawnych publikuje twórczość własną osadzonych. Zdając sobie jednak sprawę z własnych ograniczeń kadrowych, Zakład od kilku lat coraz chętniej wchodzi w zewnętrzne partnerstwa.


Zakład Karny w Krzywańcu jest bezsprzecznie jedyną jednostką w kraju, której doświadczenie i osiągnięcia, przychylność kadry i Dyrekcji oraz świadomość własnych potrzeb umożliwiają realizację tak pionierskiej inicjatywy jaką jest Centrum Sztuki Osadzonych.

 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE KURATORÓW SĄDOWYCH FRONTIS

Stowarzyszenie Frontis zrzesza zawodowych i społecznych kuratorów sądowych, którzy realizują zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizującym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Miejscem wykonywania zadań przez kuratorów sądowych jest środowisko podopiecznych, także teren zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności teren zakładów karnych.

Wybrane na partnera Stowarzyszenie Frontis od lat chętnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, budując koalicje na rzecz wspólnych celów. Pomaga organizacjom pozarządowym profilować odbiorców usług, docierać do nich i wzmacniać efekty oddziaływań. Nasza organizacja współpracuje z kuratorami Stowarzyszenia Frontis od trzech lat, planując i projektując podejmowane działania.

Czerpiemy z bogatej wiedzy, doświadczenia i konsultacji, jaką oferują nam kuratorzy, co pozwala nam lepiej diagnozować potrzeby odbiorców naszych działań. Członkinie naszego Zarządu współpracowały w przeszłości ze Stowarzyszeniem Frontis, organizując pokazy spektakli teatru więziennego na konferencjach oraz w przestrzeni instytucji, takich jak Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Członkowie Stowarzyszenia Frontis uczestniczyli w warsztatach teatralnych realizowanych na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, w trakcie których doszło do odwrócenia ról – prowadzącymi warsztaty byli osadzeni, a odbiorcami kuratorzy. Takie podejście świadczy o nieszablonowym spojrzeniu na relacje między reprezentującymi państwo funkcjonariuszami a osobami, które do tego społeczeństwa mają powrócić. Pozwala to budować przestrzenie zaufania będącego katalizatorem pozytywnych zmian w życiu skazanych.

W ramach działalności Centrum współpracujemy w zakresie merytorycznym oraz organizacji konferencji podsumowującej projekt.

LUBUSKI TEATR W ZIELONEJ GÓRZE

Lubuski Teatr w Zielonej Górze jest największym ośrodkiem teatralnym w regionie, posiada doświadczenie współpracy zarówno z Zakładem Karnym w Krzywańcu jak i z naszym Stowarzyszeniem. W 2019 gościnnie prezentowałyśmy na deskach Teatru spektakl „Wiera Gra” z udziałem osadzonych kobiet.

Lubuski Teatr został przez nas wybrany na partnera jednak nie tylko z uwagi na poprzednie współprace czy swój zasięg. Jest to teatr, który aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, wyjeżdża do swoich widzów, poza miasto, do mniejszych miejscowości. Od 2020 Teatr jest jednym z 8 ośrodków w kraju, które biorą udział w Przestrzeniach Sztuki – ministerialnym programie powołania ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, otwartych na lokalne środowiska artystyczne, prowadzących działalność edukacyjną i animacyjną, angażujących społeczności lokalne. W ramach programu Lubuski Teatr realizuje projekt Teatru Wędrownego, zrodzonego z potrzeby kontaktu z widzami z mniejszych miejscowości czy tymi, którzy na co dzień pozbawieni są dostępu do sztuki: podopiecznymi młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych i domów seniora.

W ramach naszego partnerstwa Lubuski Teatr zaprezentuje jeden ze swoich spektakli również na deskach Centrum Sztuki Osadzonych. Nasze Stowarzyszenie nie posiada doświadczenia ani kompetencji w przygotowywaniu oferty programowej skierowanej do najmłodszej widowni. Lubuski Teatr uzupełni tę lukę swoim wieloletnim doświadczeniem w realizacji działań artystycznych skierowanych do najmłodszych dzieci oraz ich rodziców i w ramach działalności Centrum odwiedzi zakładowy Dom Matki z Dzieckiem ze spektaklem i/lub warsztatem skierowanym do jego podopiecznych.

Obok spektakli prezentowanych na terenie Zakładu, Teatr zaprosi również jednego lub dwóch wybranych uczestników kursu zawodowego na technika teatralnego do odbycia kilkudniowego stażu na terenie Teatru, podnosząc jego/jej szansę na znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu Zakładu.