EN

Martyna Dębowska

Twórczyni zaangażowana społecznie, autorka tekstów, literaturoznawczyni. W swojej pracy twórczej bada pojęcia wykolejone z języka – wydarzenia na granicy mowy. Publikowała m.in. w „Czasie Kultury” „Performerze”. Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2019-2020 wice-prezeska wrocławskiej Fundacji Jubilo. Obecnie członkini Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan.

Realizowała i współtworzyła wiele projektów kulturalnych i społecznych podejmujących działania przeciwko wykluczeniu. Jest współinicjatorką pierwszego w Polsce Centrum Sztuki Osadzonych, w ramach którego prowadzi zajęcia z kreatywnego pisania z grupą osadzonych kobiet. Pracuje twórczo w zakładach karnych, zakładach poprawczych i miejscach wykluczenia.

Jest autorką tekstu pt. „Chłopcy, Piździelce, Nieludzie” i współtwórczynią koncepcji spektaklu, która zwyciężyła w konkursie „Off Premiery” w 2021 r. realizowanym przez Teatr Ósmego Dnia. Występuje w performensie „Chłopaki. Prawo głosu” w reż. Weroniki Fibich wieloktornie prezentowanym m.in. we wrocławskim Imparcie, Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu, w Teatrze Szwalnia w Łodzi, Teatrze Węgajty oraz na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „Pociąg do Miasta” w Gdyni.