O nas .

Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan powstało w 2019 roku we Wrocławiu, czerpiąc z bogatego dorobku artystek teatralnych i działaczek społecznych Kolektywu Kobietostan, działających wspólnie od 2016 roku. Misją Stowarzyszenia jest docieranie do miejsc społecznego wykluczenia, działanie na rzecz społecznej inkluzji i równouprawnienia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć czy status społeczny przy wykorzystaniu różnych narzędzi sztuki, w szczególności teatru. Inicjatorką działań Kolektywu i prezeską Stowarzyszenia jest Agnieszka Bresler, laureatka nagrody 30 Kreatywnych Wrocławia, aktorka, reżyserka teatralna i działaczka społeczna.

SPEKTAKLE - MARIA K. (9)
SPEKTAKLE - KOBIETOSTAN (6)
SPEKTAKLE - KOBIETOSTAN (8)
SPEKTAKLE - MARIA K. (8)

Jako grupa nieformalna Kolektyw przeprowadził dwie edycje projektu Kobietostan, zakładającego bezpośrednią pracę i artystyczny dialog z kobietami zamieszkującymi zakłady karne, schroniska dla bezdomnych kobiet czy domy samopomocy: wersję pilotażową w 2016 roku w ramach 4. edycji konkursu na realizację rezydencji artystycznej A-i-R Wro oraz półroczną edycję projektu, zrealizowaną w roku 2017 pod egidą Fundacji Jubilo. Rozmowy i działania z uczestniczkami obu edycji projektu stanowiły punkt wyjścia do napisania scenariusza spektaklu-manifestu Kobietostan. Chór na jedną aktorkę, którego premiera w reżyserii Joanny Lewickiej odbyła się 8 marca 2018 roku. Był to moment zawiązania Kolektywu Kobietostan, połączonego wspólną misją realizacji inicjatyw i działań nastawionych na przywracanie głosu kobietom wykluczonym

Jednym z miejsc realizacji projektu Kobietostan był położony pod Zieloną Górą Zakład Karny w Krzywańcu, który szybko stał się jednym z głównych miejsc dalszej działalności Kolektywu i realizacji licznych projektów teatralnych. Były to m.in. prezentowane szeroko poza więzieniem i nagradzane na festiwalach produkcje teatralne z udziałem kobiet osadzonych Maria K. oraz Wiera Gra w reżyserii Agnieszki Bresler, dwie edycje programu Lato w teatrze dla kobiet odsiadujących wyroki oraz ich dzieci (w formie dwutygodniowego obozu teatralnego) czy też program warsztatów teatralno-literackich dla mężczyzn osadzonych Wielogłos o płci (brzydkiej).

SPEKTAKLE - WIERA GRA (9)
SPEKTAKLE - MARIA K. (11)

E-mail

kontakt@kobietostan.pl

Obok wielotorowej współpracy z Zakładem Karnym w Krzywańcu Stowarzyszenie jest również aktywne na terenie Wrocławia. Od 2019 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Kultura Oświata Teatr prowadzi projekt Kobietostan/Ofelie na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu oraz we wrocławskim oddziale Centrum Praw Kobiet. Pomysł na realizację spektaklu OFELIE, będącego jego kontynuacją, zwyciężył w 2020 roku w konkursie na produkcję SzekspirOFF Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.

Spektakle Kolektywu były wielokrotnie nagradzane także na innych przeglądach i konkursach, m.in. wygraną dla Marii K. na V Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu w kwietniu 2018 czy rok później dla Wiery Gra na 28. Ogólnopolskim i 16. Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie. W lutym 2019 Agnieszka Bresler była nominowana do nagrody WARTO wrocławskiej Gazety Wyborczej za realizację spektakli Kobietostan. Chór na jedną aktorkę oraz Maria K.

Kolektyw jest stałym grantobiorcą Funduszu Feministycznego. Tworzą go artystki teatralne i działaczki społeczne: Agnieszka Bresler, Martyna Dębowska, Iwona Konecka, Magdalena Mróz i współpracująca z nimi Anna Skubik.