EN

EWALUACJA

Ewaluatorka poprzez cykliczne wizyty (co 4 miesiące) dokonuje bieżącej obserwacji przebiegu projektu i przygotuje raporty: częściowy oraz końcowy.

Dobrze zaplanowana i poprowadzona ewaluacja jest konieczna do usprawnienia i zabezpieczenia przebiegu projektu. Stały monitoring ewaluatorki pozwala na szybsze wykrywanie błędów i bieżące rozwiązywanie problemów, uniknięcie rażących zaniechań, a także przyczynia się do merytorycznego rozwoju działań.

Pomoże również na koniec projektu zebrać skuteczne metody i dobre praktyki w formie publikacji internetowej dla osób zainteresowanych tematem z całej Polski.

Prowadzenie procesu ewaluacyjnego:
dr. Magdalena Hasiuk